REJSAs servicesREJSA er en nystartet arbejdsgiverforening. Den er grundlagt af en gruppe ildsjæle fra rejsebranchen, der midt i Coronakrisen så et perspektiv i at branchen organiserede sig. REJSA arbejder for at sikre branchen de bedst tænkelige vilkår i en historisk krise og på den måde skabe grundlag for at optimismen og arbejdslysten igen kommer til at spire i den danske rejsebranche.


Bliv medlem af REJSA og få en overenskomst til billige penge

REJSAs services varetages af et lille sekretariat af frivillige, der kun modtager en symbolsk betaling for deres arbejde. Det betyder, at vi kan tilbyde virksomhederne et medlemskab af REJSA til en pris, der matcher den aktuelle situation i branchen. Den lave kontingentbetaling betyder imidlertid også, at sekretariatet kører med en begrænset åbningstid.


Sekretariatet bemandes af ildsjæle

I sekretariatets åbningstid vil vi på mail og telefon forsøge at besvare spørgsmål og vejlede i forhold til vores overenskomst med Krifa. Det er vigtigt at pointere, at sekretariatet bemandes af frivillige ildsjæle med et godt branchekendskab – men de er ikke eksperter eller jurister. Hvis I har brug for juridisk rådgivning, så må vi henvise jer til Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Erhverv, Dansk Industri eller der, hvor I normalt henter juridisk bistand og information.


Opgaverne i sekretariatet varetages i øjeblikket af Nancy Kok - der er den egentlige ophavskvinde til idéen om en arbejdsgiverforening for rejsebranchen - og Jesper Hannibal. De to arbejder til daglig i Hannibal Travel i Århus.REJSAs overenskomstI rejsebranchen står mange virksomheder uden overenskomst. Det kan der være der flere grunde til.


Vi har i branchen tradition for at lave ansættelseskontrakter baseret på funktionærlovens bestemmelser. Derudover har de overenskomster, som de traditionelle fagforbund tilbyder, ikke været forenelige med den kultur, vi har i rejsebranchen. Med Krifa er det anderledes. Her har man fokus på trivsel, dialog og arbejdslyst. Tre ord, der på mange måder kendetegner de værdier, der er vigtige i rejsebranchen. Krifa har desuden været særdeles lydhør over for de særlige behov, vi har som arbejdsgivere i rejsebranchen.


Vi er derfor stolte over at kunne præsentere den første landsdækkende overenskomst, der er særligt udarbejdet til rejsebranchen. Interesserede virksomheder kan rekvirere overenskomsten ved at sende en mail med oplysninger om afsenders navn, funktion, virksomhed og CVR-nummer. 

 

Overenskomsten giver naturligvis anledning til en stribe spørgsmål, som vi løbende vil forsøge at give svar på i vores Q&A om REJSAs overenskomst med Krifa.

REJSAs medarbejderkontrakt
Krifa har stillet en standardiseret ansættelseskontrakt til rådighed for REJSAs medlemmer. Denne kontrakt baserer sig på REJSAs overenskomst med Krifa.


Som virksomhed er man naturligvis velkommen til at stille medarbejderne bedre end det, der fremgår af overenskomsten og kontrakten.


Kontrakten kan udleveres til medlemmer og findes i denne sektion.