Medlemskab af REJSA

Det er både enkelt og billigt at blive medlem af REJSA

Da vi indledningsvis baserer organisationens drift på den arbejdskraft bestyrelsen og ildsjælene i sekretariatet kan levere, vil udgifterne til driften kunne holdes på et relativt beskedent niveau.


Få gratis indmeldelse

Frem til den 31. marts 2021 er det gratis at melde sig ind i REJSA. Derefter vil der være et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,-


Kontingentsats i 2021:

  • Indmeldelsesgebyr fra 1. april 2021: kr. 1.000,- 

       

Kontingent pr. måned:

  • Virksomhed med 1-4 ansatte:kr. 199,-
  • Virksomhed med 5 ansatte:eller flere kr. 299,-


Kontingentet opkræves kvartalsvis forud. 


Antal ansatte i virksomheden bedes oplyst ved oprettelse af medlemskab.


Ansøgning om medlemskab kan ske ved at kontakte os på info@rejsa.dk eller ved at udfylde dette online-indmeldingsformular: